Algemene contactgegevens
Email: info@kvonderons.nl
Bezoekadres: Meindert Heegpaad 1, 8835ZA Easterlittens
Postadres: Huylckensteinstrjitte 20, 8835 XM te Easterlittens
Voorzitter
Keimpe Koldijk
06 45 58 41 61
Penningmeester
Pier Piersma
06 12 38 75 00
Secretaris
Dirk Jorritsma
06 27 47 68 84
Algemeen lid
Durk Bouma
06 48 70 40 42
Algemeen lid
Houkje Zijlstra
06 14 59 92 90