Jeu de Pelote, het uit België afkomstige kaatsspeld, wordt al lange tijd in Friesland gespeeld. Door internationale contacten is het spel hier in de 19e eeuw bekend geworden. Al vele jaren komen Belgische teams naar Friesland voor een internationale wedstrijd of voor een demonstratiepartij.

De eerste officiële aangelegde pelotebaan ligt naast sporthal ‘De Trije” te Franeker. Easterlittens beschikt sinds 1995 ook over een pelotebaan. Deze is aangelegd in de totale bestrating van It Plein.

Op 17 mei 1996 werd bij de opening ter gelegenheid van de dorpsvernieuwing deze pelotebaan in gebruik genomen. Deze feestelijke opening werd verzorgd door een pelote-team uit het Belgische Aalst en twee plaatselijke teams, aangevuld met ex-pelotecracks Johannes Brandsma en Piet Jetze Faber.

De afdeling Weidum organiseerde op 2 oktober 1960 voor het eerst een pelotewedstrijd. Sindsdien zijn er bijna elk jaar, of in Littens of in een van de andere dorpen van de federatie Baarderadeel-Hennaarderadeel pelote-wedstrijden gespeeld. Deze tak van kaatsen heeft zich in voormalig Littenseradeel verder ontwikkeld en thans spelen diverse dorps-teams mee in een competitie van de federatie, verdeeld in vier poules (A, B, C & D). Op dit moment doen verenigingen uit Baard-Huins-Leons, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Jellem-Bears, Jorwert, Mangtum, Spannum, Weidum, Wieuwert-Britswert, Winsum en Wommels aan de pelotecompetitie mee. Deze wordt gehouden in de maanden mei en juni.